W dniu 24 grudnia firma jest nieczynna. W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod numerem tel. 667 030 000

Formularz zlecenia przeglądu


Niniejszym zlecamy wykonanie przeglądu:

Dane klienta:

*Nazwa firmy:

*Imię i nazwisko zgłaszającego

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

NIP:

Adres e-mail:

 

*Nr telefonu:

Dane zgłaszanego urządzenia:

*Nazwa urządzenia:

*Producent urządzenia:

Rok produkcji:

Nr seryjny urządzenia:

*Opis przegladu:

Załączniki:

Zdjęcie nr 1:

(max. 2 MB)

Zdjęcie nr 2:

(max. 2 MB)

Zdjęcie nr 3:

(max. 2 MB)

Zdjęcie nr 4:

(max. 2 MB)

 

*pola obowiązkowe